I stedet for å få håpet opp og fortelle deg at det er en lite kjent hemmelighet og strategi for å spille baccarat, vil jeg fortelle deg rett utenfor flaggermus at ingen kortstrategi kan brukes til å senke House Edge på baccarat. Og selv om spillet likner blackjack på flere måter, er ikke engang korttelling verdt innsatsen. Hvis du må insistere på å gjøre noe, kan du satse på Bankhand i stedet for Player Hand siden det gir en underhuskant. Player Hand leverer en Casino Edge på 1,36%, mens Banker Hand i seg selv faktisk leverer en Player Edge på 1,36%. Det er klart dette ikke ville være en gunstig situasjon for kasinoet, og det er grunnen til at de tar på seg en 5% kommisjon på Banker Hand. Likevel gir Casino Edge bare 1,17%. Kanten kan bli enda lavere hvis du ikke gjør uavgjortspill, som faktisk har en Casino Edge på over 14%. Uavgjortinnsatsen kan være fristende siden det lønner seg 8 til 1. Imidlertid er de riktige oddsene for en uavgjortinnsats 9,5 til 1, noe som gjør dette til en risikabel innsats.

Hvis du går etter tallene, vil det beste du kan gjøre være å satse på Bankers Hand. Om du satser på det hver eneste gang, vil ikke ha noe å si om du bare tar et kort løp. Hvis du planlegger å være ved bordet i lang tid, vil du ha større utbytte av å satse på Bank Hand hele tiden. Det eneste du kan gjøre er å ønske lykke og være en ansvarlig gambler for baccarat. Dette innebærer å holde oversikt over alle dine spill – inntekter og tap. De fleste landbaserte kasinoer har penner med små pads med nettpapir (kalt poengsumskort) som lar spillerne følge med på løp. Selv om det ikke er noe matematisk grunnlag bak teorien om løp, som i utgangspunktet prøver å forutsi håndutfallsmønstre, sverger noen baccarat-spillere ved det.

Hvis du velger det, kan du gjøre det samme når du spiller i nettcasinoet. Bare tegne så mange kolonner og kryssende rader du kan på et papirskrap. En av de enkleste måtene å markere det på er ved å ta to kolonner om gangen og markere den ene med bokstaven B når Bankhand vinner og den andre med bokstaven P når Player Hand vinner. Fortsett å merke disse to kolonnene til begge hendene veksler og vinner mer enn en gang. Hvis for eksempel Bankhånden vinner to ganger på rad, vil du markere en B i to påfølgende vertikale firkanter i den første kolonnen. Nå som den tredje håndserien er en vinner for spilleren, vil du markere en P i den andre kolonnen, den tredje blokkeringen. Fortsett å merke P i denne kolonnen så lenge Player Hand fortsetter å vinne. Når den vinnende hånden veksler tilbake til banken, markerer du imidlertid en B øverst i en ny kolonne, ved å bruke den neste tomme tilstøtende kolonnen for å markere en ny serie Player Hands. Når det gjelder å oppdage mønstre på kortene selv, vil de fleste spillerne råde til ikke å gjøre det.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *