Ved å aldri tegne forsikring i blackjack, gjør du ikke feil, i stedet bør du fokusere på å ikke gjøre feil og bryte fra grunnleggende strategi, som å doble deg ned på disse stedene. Det er imidlertid noen steder der det kan lønne seg å forsikre seg. Hvis du teller kort, bør du vite når skoen er rik på 10-verdiskort, noe som er et sted når forsikring i det minste er en rettferdig innsats. Selv tellere uten kort kan rettferdiggjøre å ta det når de i flerspillerhender har lagt merke til en uvanlig høy andel av 10 verdikort som vises. Selvfølgelig er denne taktikken umulig å gjøre med en kontinuerlig shuffler eller online hvor distribusjonen av kort alltid er tilfeldig.

Folk hevder at når forsikringsspillet er tapt, kan du fortsatt vinne hovedspillet for å gjøre opp for det. Selv om dette er teknisk sant, er det ingen garanti for at dette skjer, og de to spillene skal ikke sees sammen. Utfallet av hånden vil være det samme uansett om forsikring blir tegnet eller ikke, så alt du gjør er å gi huset en større fordel ved å ta et ekstra spill som ikke er i din favør. I et 8-dekksspill er denne ekstra huskanten enorme 7,47%, mer enn 15 ganger høyere enn blackjacks sanne huskanten du får ved å holde deg til grunnleggende strategi og ikke tegne forsikring.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *