Hvis du noen gang har spilt Blackjack før, har du sannsynligvis sett en person som vinner mer enn normalt. Dette skyldes at spilleren kjenner regler og strategier som vri oddsen til hans fordel.

Du kan bruke bestemte retningslinjer for ulike situasjoner i Blackjack som vil gi deg bedre odds for å vinne. Du kan ikke garantere en seier i den ene hånden, men du kan spille statistisk lyd, slik at du har større sannsynlighet for å vinne over lang tid. Den første regelen er selvsagt det rammet med ni eller mindre. Etter det, bør du alltid doble ned med en 10 eller en 11, med mindre forhandleren også viser en ti eller et ess.

Hvis du holder mellom 12 og 16, er det litt vanskeligere, men du vil slå hvis forhandleren har en syv eller høyere. Hvis du har 17 eller mer, bør du stå uansett hva forhandleren har. Ulike regler gjelder når du holder en ess, som gir deg en myk hånd. En myk 17 er for eksempel en Ess og en seks, som kan være 17 eller 7, avhengig av hvordan du velger å spille essen.

Når du har mellom en myk 13 og en myk 18, har du råd til å doble ned når forhandleren viser fem eller seks. Hvis du har en myk sytten eller mindre, bør du slå og du kan til og med slå en myk 18 når forhandleren viser seks eller høyere. Du bør stå når du har mer enn sytten så lenge forhandleren ikke har et høyt kort. I tillegg til disse reglene for å spille myke hender, trenger par også spesiell oppmerksomhet.

Noen par blir aldri splittet, disse inkluderer par med tiere, fire og fem. Andre par blir alltid delt, disse inkluderer åtter og esser. Andre kan eller ikke deles avhengig av situasjonen og dine preferanser. Å vite disse grunnleggende Blackjack-reglene kan hjelpe deg med å lykkes mye lettere og konsekvente. Du bør også ta hensyn til miljøet du er i og bordet du velger å spille for å forbedre din suksess.

Du vil holde øye med dronke spillere og for treg spillere, hvorav noen kan begrense den morsomme handlingen og kan gi tvilsomme beslutninger som også påvirker spillet ditt. Du bør ikke godta forhandlerens tilbud for forsikring med mindre du har teller kort og vet nøyaktig oddsene til en situasjon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *